Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

INFORMACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
UWAGA RODZICE !!!
Rodzice, którzy są zainteresowani uczęszczaniem dzieci do przedszkola od 6 maja proszeni są o kontakt  telefoniczny do 4.05 2020 roku do godz. 10:00 z przedszkolem 44 6467683 lub wychowawcą grupy.
 Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu.
Rząd przypomina również rodzicom, by do przedszkola nie posyłali dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci

1. Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2. Po wejściu do placówki:
    -  opiekun/rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą, (ewentualnie jednorazową wyrzuca do wyznaczoneg pojemnika)
   - dezynfekuje ręce swoje,
   - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania)
3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych przez cały      czas pobytu w placówce.
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń( załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika 
i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.
7.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
9. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
10. Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu) oraz podłogę w holu głównym., by do przedszkola nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi.
 
Informujemy, że od 12 marca do 24 maja 2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia. 
W tych dniach wychowankowie nie przychodzą do przedszkola. Na bierząco  nauczyciele zamieszczają na stronie internetowej przedszkola materiały do pracy z dziećmi w domu. Zachęcamy do skorzystania. 
 


UWAGA RODZICE  !
 
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  nr19  informuje, że w związku
z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ,  Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci
z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje  od  9 marca 2020 r. do odwołania.