Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

INFORMACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
DRODZY RODZICE!

1. OD 1.09.2020 ROKU PLACÓWKA DZIAŁA STACJONARNIE
2. DO PLACÓWKI PRZYPROWADZAMY DZIECKO ZDROWE ​
3. PROSIMY WYCHOWAWCY DOSTARCZYĆ:​​
 - oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik 1)
 - zgodę na codzienny pomiar temperatury (załącznik 2)
 - deklarację pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik 3)  

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
1. Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2. Po wejściu do placówki:
   - dezynfekuje ręce swoje,
   - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania)
3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej przez cały czas pobytu w placówce.
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń( załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne  oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.
7.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
9. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
10. Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu) oraz podłogę w holu głównym., by do przedszkola nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi.
 .
  
 

Załączniki artykułu