Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

 wychowawcy: Małgorzata Kociemba
                     Danuta Bykowska

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ
1. W PRZEDSZKOLU
2. NASZE PRZEDSZKOLE
3. JESTEM BEZPIECZNY
4. POMOCNA DŁOŃ 

PIOSENKA"
Piłka Oli"

 Duża piłka w kropki złote
Ciągle skakać ma ochotę,
Raz jest w górze, raz na dole,
Do zabawy prosi Olę. 
Ref. Ola, Ola, Ola la Ola,
Ola piłkę ma.
Ola, Ola, Ola la,
Klaszcze w ręce raz i dwa,
Raz i dwa.

Duża piłka z grubym brzuszkiem
Czasem chowa się pod łóżkiem,
Czasem toczy się po stole
Do zabawy prosi Olę.

Ref. Ola, Ola......

 Duża piłka figle płata,
Goni mamę goni brata,
Ale z Olą skakać woli,
Bo to przecież piłka Oli! 

Ref. Ola, Ola......WIERSZ
„Pożar”

Gwałtu, rety! Dom się pali!
Już strażacy przyjechali.
Prędko wleźli po drabinie
i stanęli przy kominie.
Polewają sikawkami
ogień, który jest pod nami.
Dym i ogień bucha z dachu,
ale strażak nie zna strachu,
choć gorąco mu okropnie,
wszedł na górę, już jest w oknie
i ratuje dzieci z ognia,
Tak strażacy robią co dniaDrodzy Rodzice!
    Powrót Państwa pociech do przedszkola, po tak długiej przerwie, zawsze wzbudza wiele emocji. Mogą być to emocje pozytywne lub negatywne. Dziecko może przeżywać ekscytację, radość, zadowolenie z powrotu do grupy przedszkolnej, swojego nauczyciela, rówieśników. Może też być pełne obaw, zniechęcenia, lęku, co może być związane ze zmianą dotychczasowego trybu życia –  dziecko miało więcej czasu na zabawę, nie musiało wstawać codziennie rano, więcej chwil spędzało z rodzicami, dziadkami czy innymi bliskimi, nie musiało walczyć o Państwa uwagę i zainteresowanie. W przypadku pojawienia się u Waszego 4-latka takich stanów ważne jest, abyście z nim porozmawiali, spokojnie wytłumaczyli, wspierali emocjonalnie, pokazywali, że jest ważny, chwalili za chętne poranne wstawanie do przedszkola. Ważne jest też, abyście  nigdy w obecności dziecka nie narzekali na przedszkole, jego personel czy rówieśników z grupy, bowiem dziecko może przejąć Państwa negatywne emocje i nie będzie czuło się bezpieczne, a tym bardziej samo będzie zniechęcone do pójścia do przedszkola. Pamiętajcie też, że jesteście wzorem i autorytetem dla swojej pociechy. Jeśli obiecaliście swojemu przedszkolakowi, że przyjdziecie po obiedzie, to po obiedzie musicie przyjść. Niedotrzymanie słowa z Waszej strony skutkuje brakiem zaufania, pewności u dziecka, następnie brakiem poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, a co za tym idzie każdorazowym stresem, wybuchem paniki i histerią przed wejściem do sali. Codzienne przychodzenie dziecka do przedszkola, nieokłamywanie go oraz nieuleganie jego buntom pozwoli na stopniową ponowną adaptację przedszkolaka. Dziecko będzie spokojne i pewne, bo będzie wiedziało, że każdy dzień ma swój określony rytm, każdego dnia taki sam.

Cele i zadania do realizacji na miesiąc wrzesień:
dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
integracja grupy,
tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, 
kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
kształtowanie słuchu muzycznego, 
wyrabianie pamięci,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
doskonalenie sprawności fizycznej, 
wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
poznanie roli pracowników przedszkola,
rozwijanie kompetencji matematycznych,
doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, 
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie zdolności teatralnych,
poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak), 
poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych, 
rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, 
utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym, 
zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.
motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,