Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 2

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
wychowawcy grupy: Dorota Szulc
                               Marta Smolarek 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
NA WRZESIEŃ
1. W PRZEDSZKOLU
2. NASZE PRZEDSZKOLE
3. JESTEM BEZPIECZNY
4. POMOCNA DŁOŃ

 
PIOSENKA
 Skaczemy 
1. Skacze kózka po polu
Skaczą dzieci w przedszkolu

Ref.: Hop, hop, hop, la la
Tak jak kózka skacze ja 2x

2. Skacze zając po łące
Skaczą dzieci z zającem

Ref.: Hop, hop, hop, la la
Tak jak zając skacze ja 2x

3. Jak zające i kózki
Skaczą moje dwie nóżki

Ref.: Patrz jak skakać umię ja!
          Hop, hop, hop, la la
          Patrz jak skakać umię ja!WIERSZ
"Bo w przedszkolu"

Dzisiaj rano wstałem,
szybko się ubrałem…
Do przedszkola z mamą
w drogę się udałem!
Bo w przedszkolu mam kolegów,
pani czule wita mnie.
Klocki, misie już czekają,
aby spędzić ze mną dzień.
Bo w przedszkolu,
mój kolego, szybko mija czas!
Nie ma nudy! Nie ma smutków!
Radość gości w nas!


Drodzy Rodzice!
Powrót Państwa pociech do przedszkola, po tak długiej przerwie, zawsze wzbudza wiele emocji. Mogą być to emocje pozytywne lub negatywne. Dziecko może przeżywać ekscytację, radość, zadowolenie z powrotu do grupy przedszkolnej, swojego nauczyciela, rówieśników. Może też być pełne obaw, zniechęcenia, lęku, co może być związane ze zmianą dotychczasowego trybu życia –  dziecko miało więcej czasu na zabawę, nie musiało wstawać codziennie rano, więcej chwil spędzało z rodzicami, dziadkami czy innymi bliskimi, nie musiało walczyć o Państwa uwagę i zainteresowanie. W przypadku pojawienia się u Waszego 4-latka takich stanów ważne jest, abyście z nim porozmawiali, spokojnie wytłumaczyli, wspierali emocjonalnie, pokazywali, że jest ważny, chwalili za chętne poranne wstawanie do przedszkola. Ważne jest też, abyście  nigdy w obecności dziecka nie narzekali na przedszkole, jego personel czy rówieśników z grupy, bowiem dziecko może przejąć Państwa negatywne emocje i nie będzie czuło się bezpieczne, a tym bardziej samo będzie zniechęcone do pójścia do przedszkola. Pamiętajcie też, że jesteście wzorem i autorytetem dla swojej pociechy. Jeśli obiecaliście swojemu przedszkolakowi, że przyjdziecie po obiedzie, to po obiedzie musicie przyjść. Niedotrzymanie słowa z Waszej strony skutkuje brakiem zaufania, pewności u dziecka, następnie brakiem poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, a co za tym idzie każdorazowym stresem, wybuchem paniki i histerią przed wejściem do sali. Codzienne przychodzenie dziecka do przedszkola, nieokłamywanie go oraz nieuleganie jego buntom pozwoli na stopniową ponowną adaptację przedszkolaka. Dziecko będzie spokojne i pewne, bo będzie wiedziało, że każdy dzień ma swój określony rytm, każdego dnia taki sam.

Cele i zadania do realizacji na miesiąc wrzesień:
dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
integracja grupy,
tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, 
kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
kształtowanie słuchu muzycznego, 
wyrabianie pamięci,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
doskonalenie sprawności fizycznej, 
wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
poznanie roli pracowników przedszkola,
rozwijanie kompetencji matematycznych,
doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, 
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie zdolności teatralnych,
poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak), 
poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych, 
rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, 
utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym, 
zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.
motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,