Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
 
wychowawca grupy: Agnieszka Nowakowska
                    ​             Bogumiła Zątak
                                  Agnieszka Malczewska

 
 
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ

1. W PRZEDSZKOLU
2. NASZE PRZEDSZKOLE
3. JESTEM BEZPIECZNY
4. POMOCNA DŁOŃ

PIOSENKA            
,, Planeta dzieci ‘’

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask!
Na pytania odpowiadał? Klask, klask!
Kto posegregował śmieci? Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!
Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop!
Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop!
Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop!
Ten niech zawsze będzie z nami!
Staję zawsze w obronie słabszego,
codziennie robię coś dobrego.
Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję
i uśmiechem świat koloruję!
Ref.: Koleżanko i kolego …

WIERSZ
,,Czy wakacje mają wady?’’
 
Każdy z nas wie chyba doskonale:
Wakacje maja tysiące zalet!
Są kolorowe i rozbrykane,
Psotne,
Beztroskie,
Zaczarowane….
Bo choćby jak z cebra lało,
To zaraz jakiś promyk, nieśmiało,
na ziemię dotrze, w nos połaskocze
I już się razem z wiatrem chichoczesz!
Wakacje mają tysiące zalet….
I jedną wadę, niebłahą wcale:
Kończą się cztery chwilki przed wrześniem,
A to jest dużo, duuużo za wcześnie.Zaplanowane działania na miesiąc Wrzesień:
          GRUPA III – 5 – latki
Wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo.
Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w związku z COVID19.
Poznawanie ,rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; przeciwstawianie się złu.
Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności.
Poznanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki.
Poznanie zawodów z otocznia dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nie funkcji.
Poznanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak.
Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób.
Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczone od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za między.
Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach.
Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie.
Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów ( czytanie globalne).
Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słownych, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), rozróżnianie głosek o, a.
Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów języku angielskim.
Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek.
Rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu.
Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomymi; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi.
Poznanie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997.
Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
Dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-,3-elementowych
Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.