Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 4

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                Magdalena Olek


TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ
1. TO JESTEM JA
2. MOJA GRUPA
3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
4. IDZIE JESIEŃ... PREZ LAS, PARK


 

WIERSZ
 ,, Uliczne sygnały’’ 
   
W dużym mieście wielki ruch,
    samochodów wiele,
    jeśli chcesz bezpiecznym być,
    musisz o tym wiedzieć.

    Przez ulicę można przejść
    tylko w takim miejscu,
    gdzie mrugają światła dwa,
    pasy są na przejściu.

    To czerwone woła: STOP,
    stój i czekaj grzecznie,
    a zielone prosi – IDŹ,
    możesz przejść bezpiecznie.

    Zapamiętaj jeszcze to:
    gdy po mieście chodzisz,
    musisz pod opieką być
    dorosłej osoby!
PIOSENKA 
,, Dziękuję, proszę, przepraszam’’
   
 I. Każdy zna te słowa,
         słowa bardzo piękne,
         słowa, dzięki którym
         żyje się przyjemniej.
  Ref: Dziękuję, proszę, przepraszam -
          czarodziejskie słowa trzy,
          mówię je bardzo często
          i często je mówisz ty.
     II.Uczę brata, siostrę,
          jak się zachowywać,
          jak ładnie poprosić,
          kiedy podziękować.
  Ref: Dziękuję, proszę ...
    III. Kiedy przez przypadek 
          kogoś obrazimy,
          to go zawsze grzecznie
          pięknie przeprosimy.
Drodzy Rodzice!
Powrót dzieci do przedszkola po tak długiej przerwie  spowodował, że emocji  jest sporo. Minęły beztroskie chwile, jesteśmy w starszej grupie – pięciolatków… To naprawdę nie lada wyzwanie!
W pierwszym tygodniu skupiliśmy się na wspólnej zabawie, aby dzieci mogły jak najlepiej poczuć w grupie.   Zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w związku             z COVID 19. Poznawaliśmy narządy zmysłów oraz różne stany emocjonalne.  Utrwaliliśmy nazwy części ciała.
Kolejny tydzień był bardzo przyjemny, ponieważ pozwolił nam choć na chwilę wrócić pamięcią do wakacji. Dzieci rozwijały umiejętności społeczne i językowe podczas wypowiedzi o tym, co robiły w czasie wakacji i co w nich lubią.  Poznawaliśmy również  wybrane regiony Polski. Wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy, których przestrzeganie ułatwi nam zgodny   i przyjemny pobyt w przedszkolu, a także utrwaliliśmy zasady bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze dlatego poznajemy w tym tygodniu zasady ruchu drogowego.Wiemy, co oznaczają wybrane znaki drogowe i jak bezpiecznie dostać się z domu do przedszkola. Rozumiemy, jak ważna jest praca policjanta, ratownika i strażaka. Wiemy, jak się zachować w czasie pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.
Intensywnie rozwijamy umiejętności matematyczne. Podczas zabaw układaliśmy tyle samo przedmiotów, klasyfikowaliśmy według wybranej cechy (np. dzieliliśmy samochody na zbiory pod względem koloru lub wielkości), przeliczaliśmy i porównywaliśmy liczebność, różnicowaliśmy lewąi prawą stronę ciała.
W przedszkolu codziennie doskonalimy umiejętności językowe. Opisujemy obrazki, wypowiadamy się na bliskie nam tematy. Każdy z nas ma prawo mieć własne zdanie i zostać wysłuchany przez grupę. Przeliczamy wyrazy w zdaniu, dzielimy je na sylaby.
Każdy dzień obfituje w różnorodne ćwiczenia ruchowe. Dzieci pokonują tory przeszkód – doskonalą szybkość, zwinność, równowagę, celność. Wspólnie tańczymy i śpiewamy podczas piosenek i tradycyjnych zabaw integracyjnych. Bardzo lubimy przedstawiać ruchem aktywności, zwierzęta, zjawiska.
Ćwiczymy również motorykę małą – rozwijamy sprawność dłoni i paluszków podczas masażyków, zabaw paluszkowych czy ćwiczeń grafomotorycznych w kartach pracy.
Nie da się ukryć, że wyobraźnia i kreatywność pięciolatków nieraz potrafi nas, dorosłych, zaskoczyć. Staramy się podtrzymywać tę naturalną skłonność do twórczości, podsuwając odpowiednie zadania.
Przed nami kolejne cele i zadania do realizacji na ten miesiąc:
- rozwijanie mowy, pamięci, wyobraźni,  kreatywności i orientacji przestrzennej,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
- dekodowanie obrazków –  przygotowanie do nauki czytania,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce, kształtowanie słuchu muzycznego,
-  utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
- rozwijanie sprawności manualnych i spostrzegawczości wzrokowej,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
- poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
- utrwalanie oznak  i kolorów jesieni,
- poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
-  rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
- rozwijanie kompetencji matematycznych,doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
- wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
- wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
- wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
- zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw,
- motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej.