Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

wychowawcy grupy: mgr Małgorzata Kociemba
                                 mgr Anetta Szafnicka


1. Adamczyk Martyna
2. Balcerzyk Mikołaj
3. Białkowska Barbara 
4. ​Boińska Antonina
5. Bykowski Szczepan
6. Chodnicka Amelia
7.
8. 
9. Grzankowksa Zofia
10. Jodłowska Aleksandra
11. Kabziński Daniel
12. Kosińska Maja
13. Kostrzewa Julia
14. Kowalewski Nikodem
15. Kowalski Wiktor
16. Kujawski Jakub
17. Madej Iga
18. Majewski Martyn
19. Nowakowski Tymon
20. Olczyk Amelia
21. Pokora Natalia
22. Szczepaniak Antonina
23. Świstek Oliwia
24. Węgrzyn Wiktoria
25. Woźniak Krzysztof

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2. JESIENIĄ W PARKU
3. JESIENIĄ W LESIE
4.  PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

PIOSENKA
W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,
Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.
Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk.
Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,
gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.
Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk.
W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki,
z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.
Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk.
 
WIERSZ
Idzie, idzie pani Jesień
różne dary w koszu niesie,
ma tam liście, piękne, nowe, 
bardzo barwne, kolorowe.
I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę na korale
dla dziewczynek !
Wszystko piękne jest jak nowe
i czerwone i brązowe,
no i żółte oczywiście
i jest wszędzie uroczyście !


DRODZY RODZICE W TYM MIESIĄCU PLANUJEMY:
 • Rozmowy o jesieni (kolory jesieni, pogoda, zmiany jakie zachodzą
  w otaczającej przyrodzie)
 • Poznawanie nazw drzew oraz dopasowywanie liści i owoców do drzew
  z których pochodzą
 • Zabawy w dzieleniu wyrazów na sylaby oraz przeliczanie ich
 • Zabawy w wysłuchiwaniu głosek (dziecko słucha słowa i mówi  jaka głoska występuje na początku i jaka na końcu wyrazu
 • Zabawy z układaniem rytmów z kasztanów, żołędzi, kiści lub innych darów jesieni
 • Zabawy w klasyfikowaniu przedmiotów według podanej cechy ( szukamy liści brązowych lub szukamy czerwonych klocków)
 • Zabawy w przeliczanie ( dziecko liczy liście, żołędzie, kasztany lub inne elementy i mówi ile jest danych elementów)
 • Zabawy w tworzeniu zbiorów jedno-, dwu- i trzyelementowych według podanej cechy, np. trzy duże liście, pięć czerwonych klocków
 • Rozmowy o,  potrzebach zwierząt zimą
 • Wspólne śpiewanie piosenek, czytanie wierszy i opowiadań związanych
  z porą roku lub wybranych przez dzieci
 • Zabawy muzyczne ( wystukiwaniu rytmu piosenki, utrwalenie kroku dostawnego )
 • Zabawy plastyczne – wykonywanie prac różnymi technikami
 • Zabawy ruchowe, organizowanie zawodów, oswajanie dziecka
  ze świadomością, że nie zawsze się wygrywa