Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
wychowawcy grupy: Agnieszka Hejduk
                               Anna Grzywacz
                               
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
WRZESIEŃ


1. W PRZEDSZKOLU
2. NASZE PRZEDSZKOLE
3. JESTEM BEZPIECZNY
4. POMOCNA DŁOŃ

 

       PIOSENKA
 Planeta dzieci
 
Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
 
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam!
 
Ref: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadł?
Na pytania odpowiadał?
Kto posegregował śmieci?
Kto jest przyjacielem dzieci?
 
Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmieniać świat na leprze dziś mogę!
 
Staje zawsze w obronie słabszego,
codziennie robie cos dobrego.
Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję
i uśmiechem świat koloruję!
 
Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa,
na dobry start – dobra jest rozmowa.
Razem więcej zrobimy, niż sami.
zmienimy świat dobrymi uczynkami!

 

 
WIERSZ
Felek 
Wiecie dzieci? –
świat jest wielki,
a na świecie
same Felki.
Wiec:
        dla nóżek – pantofelki,
        a na obiad – kartofelki,
        a do lodów są – wafelki,
        a do pieca są – kafelki,
        a do piwa są – kufelki,
        a do śmieci są szufelki…
Naokoło wielki świat,
a pośrodku stoję ja:
        nie kafelek,
        nie kufelek
        ani nawet pantofelek,
        stoję ja; po prostu Felek.ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA WRZESIEŃ
              

Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w związku z COVID 19
Wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
Ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie „Kodeks grupowy”
Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
Uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
Poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola);
Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
Poznanie liter o, O, a, A, (budowanie modelu wyrazu)
Rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
Rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;